W dobie powszechnego zainteresowania systemem nawigacji satelitarnej, żeby ułatwić coraz większej rzeszy entuzjastów posługujących się urządzeniami GPS samodzielne odszukanie niektórych pozostałości po D.A.G. Fabrik Bromberg, publikuję koordynaty geograficzne w systemie WGS 84 opisywanych w tekście obiektów. Koordynaty umożliwiają odnalezienie tych pozostałości także na zdjęciach satelitarnych popularnego serwisu Google Earth. To jedynie niektóre, ciekawsze zakłady. Radzę pamiętać, że dotarcie do niektórych z nich bez przepustek jest niemożliwe.


Kotłownia NGL-Betrieb N53 04,1841 E18 04,3703
Budynek oczyszczania kwasów NGL-Betrieb N53 04,1733 E18 04,4879
Wybrane budynki NGL-Betrieb
druga linia produkcyjna N53 04,2939 E18 04,6608
N53 04,3179 E18 04,6812
N53 04, 3365 E18 04,7076
Kulochwyt na poligonie balistycznym POL-Betrieb N53 04,3210 E18 03,5710
Koszarowiec osiedla awaryjnego N53 05,5354 E18 06,9430
Schron osiedla awaryjnego N53 05,5864 E18 06,8230
Filia obozu Stutthoff N53 05,9621 E18 06,4185
"Fontanna" przy obozie w rejonie Katlwasser N53 05,9922 E18 03,3827
Schrony osiedla Kaltwasser N53 05,9898 E18 03,2488
N53 05,8866 E18 02,9920
N53 06,055 E18 03,578
N53 06,093 E18 03,457
N53 05,567 E18 02,701
Przypuszczalne osiedle strażników, Kaltwasser N53 06,050 E18 02,780
Obóz R.A.D. N53 05,1532 E18 05,2657
Baraki osiedla rekonwalescentów Wehrmachtu N53 03,9915 E18 05,6341
Schron osiedla N53 03,9387 E18 05,6569
Stacje pomp N53 05,393 E18 07,037
N53 03, 299 E18 07, 039
Wartownia ul. Wojska Polskiego N53 06,083 E18 03,836
Centrala telefoniczna i wartownia ul. Glinki N53 05,725 E18 02,634
Brama południowa N53 04,1229 E18 05,4535
Zasypany budynek, wschodni kraniec D.A.G. N53 04,469 E18 07,564
Obiekty ocalałego kręgu POL-Betrieb
północny N53 05,0404 E18 04,2455
południowy N53 04,9366 E18 04,1981Strona nie zawiera treści nawiązujących do ideologii nazistowskiej oraz ich nie propaguje

www.v2.strefa.pl